Verotusprosessioikeus

 
Verotusprosessi alkaa ennakkoperintärekisteriin ilmoittautumisesta.
Veroilmoituksen laatimisvelvollisuus alkaa ensimmäisestä tilikaudesta. Veroilmoituksen laatimisella on vaikutusta myös tulevien vuosien verotuskäytäntöön.
Mahdollinen verotarkastus on viranomaisaloitteinen prosessi, jossa verovelvollisella on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.
Oikaisuvaatimus ja verovalitus ovat verovelvollisen käytössä olevia oikeusturvakeinoja. Myös veronsaaja voi käyttää näitä keinoja.